• slideshow01
 • slideshow03
 • slideshow02
 • slideshow04

Læs omkring vores virksomhed

Lejers Løsning formidler forbindelsen til en lejeaftale mellem udlejer og lejer på erhvervslejemål i danske købstæder.

Eller formidler forbindelsen til en lejeaftale mellem udlejers mægler og lejer, idet erkendelsen af ”markedshusleje” for et lejemål, endnu ikke er erkendt. (Der står mere end 15% ledige erhvervslejemål i de danske købstæder).

Lejers Løsning kan finde den rette beliggenhed med de hensigtsmæssige lejemålsindretninger til markedstilpassede lejebetingelser.

Vi har en bred vifte af referencer. Du kan se vores mange referencer på referencer siden. Hvor du også kan læse om de forskellige lejemål.
Hvordan kan Lejers Løsning forbedre lejerforholdet for lejer?
 • Tilpasse indretning til lejers formål for udlejers regning.
 • Nedbringe den af udlejer ønskede m²-leje til Markedsleje, bl. a. ved:
 • Dokumentere den stedlige Markedsleje og tilrette lejeaftalen herefter.
 • Etablere ”trappeleje”
 • Minimumshusleje sammenholdt med omsætningsbestemt husleje
 • Ændre på lejekontraktens varighed
 • Reducere lejekontraktens opsigelsesvarsel
 • Sikre uopsigelighed for lejer
 • Bortskaffe depositum