• slideshow04
 • slideshow03
 • slideshow02
 • slideshow01

Lejers / Udlejers Forekommende situation

Lejer:
 • Erhvervslejemål til butik 1000 m².
 • Husleje ved lejestart i 2005: DKK 780/m²/år.
 • Husleje i 2015 via 10 minimumsstigninger på 2%/år: DKK 951/m²/år.
 • Lejemålet er opsigeligt til udgangen af 2015 med 3 mdrs. varsel.
 • Lejer er i tvivl om fortsat drift, da de senere års omsætning ikke har givet et forventet positivt resultat.
Udlejer:
 • Er interesseret i en fortløbende lejeaftale med lejer, men ingen dialog herom hidtil.
 • Udlejers finansiering af ejendommen skal fornyes i 2016. Det er i princippet positivt, da rentebyrden i 2015 udgør mere end 6% af lånestørrelsen.
 • Udlejer er af finansieringskilden gjort opmærksom på, at en refinansiering med så kort en sikkerhed for fremtidig husleje ikke vil kunne bevilges.
Right
"Markedshusleje":
 • Erhvervshuslejen på tilsvarende lejemål i området er gennem de seneste 3 år faldet voldsomt.
 • Huslejen på lejemålet ved fremtidig genudlejning skønnes at kunne indbringe max. DKK 650/m²/år.
Lejers Løsning kan bringe en Win-Win løsning for både lejer og udlejer...

Kontakt os nu